Vad är pollinering?

De flesta växter kan inte befrukta sig själva och behöver en pollinerare som gör det åt dem. Om det skall bli några nya frukter, frön och bär måste våra växter pollineras. Det är här pollinerare kommer in i bilden.

När en växt pollineras innebär det att pollen från ståndaren kommer i kontakt med pistillen. Därmed är växten befruktad och kan sätta frö. Ibland pollineras växter av vinden men även här hjälper insektspollinatörerna till. I ett rapsfält kan bina öka skörden med upp till 20%! Kaffebuskar kan ge 50% större skörd om de får besök av pollinerare.

Vårt samhälle är helt beroende av att detta samspel mellan växter och pollinerare fungerar. Vår matförsörjning bygger på det. Växterna i sig är också helt beroende av pollinering för att kunna sätta frö och därmed skapa en ny generation av sin art nästa år.

Detta i sig är också våra pollinerare beroende av – en artrikedom och biologisk mångfald så att de har matförsörjning under hela säsongen och växter som passar just dem. Evolutionen har gjort så att pollinerare och växterna har utvecklats för att samexistera och dra nytta av varandra.

Vilka är våra pollinerare?

Vilka är våra viktigaste pollinerare i Sverige? Flera olika insekter bidrar till att pollinera våra växter. Främst kanske man tänker på vildbin och humlor. Det är dem man ser mest i trädgården och på sin balkong.

Fjärilar är också en viktig grupp som pollinerar våra växter. Dessa tre viktiga pollinerare har också draghjälp av blomflugor och skalbaggar.

I Sverige är det främst humlorna som har störst betydelse för pollinering i de flesta naturtyper.

Alla dessa fem har dock en otroligt viktig roll för vår matförsörjning och för biologisk mångfald. Ja de har som sagt en stor roll i att våra ekosystem över huvud taget fungerar.

Pollinerare på sälg
Fjäril på sälg.

Våra pollinerare är hotade

Tyvärr är en tredjedel av våra vilda biarter rödlistade. En femtedel av fjärilarna och en tiondel av blomflugorna är också med på Sveriges nationella rödlista.

Varför är det så? Våra bin, humlor och fjärilar vill ha öppna och blomrika marker. I takt med att vårt samhälle förändras har dessa marker minskat. Vi brukar inte vår jord på samma sätt som förr. Vi odlar stora monokulturer och vi avverkar också vår skog på ett annat sätt än förr. Våtmarker har dikats ur och vi reglerar vårt vatten. Vårt sätt att leva har påverkat våra pollinerare negativt.

Vad kan man själv göra?

Syftet med denna sida är att uppmärksamma detta och att ge enkla tips på hur du kan göra med din balkong eller trädgård.

Utvecklingen går att vända och man kan göra mycket även med en liten radhusträdgård, en balkong eller på en odlingslott. Man kan också påverka sin hemkommun att anlägga ängar och inte klippa gräset lika ofta. Det spar både pengar och ökar den biologiska mångfalden.

En annan sak vi inte ska glömma är hur vår övriga konsumtion påverkar vår miljö och våra pollinerare negativt. Fundera även på att köpa ekologisk mat, handla från lokala REKO-ringar och att dra ner på din konsumtion i allmänhet.